Cement za široko uporabo v gradbeništvu.
UNIVERSAL 42,5 N z oznako po standardu SIST EN 197-1  CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N je bil prej poznan pod imenom CEMENT 42,5 - OSNOVNI. 

OPIS
UNIVERSAL 42,5 N je portlandski mešani cement z dvema mineralnima dodatkoma (M), trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N). Odlikuje ga izboljšana združljivost s kemijskimi dodatki za pripravo lažje vgradljivih betonov.

PODROČJA UPORABE
UNIVERSAL 42,5 N je namenjen za široko uporabo v gradbeništvu:za individualno gradnjo
za nezahtevne armirane in nearmirane betone
pri izdelavi industrijskih in drugih tlakov

SESTAVA
minimalno 65 % portlandskega klinkerja
maksimalno 35 % mešanega dodatka - elektrofiltrski pepel (V) in apnenec (LL)
maksimalno 5 % dodatkov - polnil
regulator vezanja - sadra

LASTNOSTI
UNIVERSAL 42,5 N  ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

DOBAVA
v 25 kg vrečah, paletizirano, na paleti je 56 vreč s skupno maso 1400 kg

Galerija